Dokumenty

Dokumenty

Nemáme čo skrývať.


DOKUMENTY ZDRUŽENIA

Všetky dokumenty na jednom mieste: https://drive.google.com/open?id=0B-QpZOhoGNKJMGpOVHh0VFhKdHc

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Stanovy združenia
Oznámenie o pridelení IČO

Výročná správa 2016

Strategický plán 2017 – 2022

UZNESENIA ZDRUŽENIA

PRIJATIE MLÁDEŽNÍCKYCh PARLAMENTOV ZA ČLENOV

Uznesenie č.1/2016 – Mládežnícky parlament Svit 
Uznesenie č.2/2016 – Prijatie 12 mládežníckych parlamentov
Uznesenie č.5/2016 – Prijatie Vranova a Humenného

Uznesenie č.6/2016 – Mládežnícky parlament mesta Snina

Uznesenie 12/2016 – Mládežnícky parlament mesta Čadca

Uznesenie č.13/2016 – Študentský parlament Senica

PRIDELENIE IČO ORGANIZAČNÝM JEDNOTKÁM

Identifikačné číslo Mládežnícky parlament Svit

IČO Košický mládežnícky parlament

IČO Popradský mládežnícky parlament

IČO Študentský parlament mesta Rožňava

IČO Projekt MP (Spišská Nová Ves)

IČO Trstenský mládežnícky parlament

Najvážnejšie uznesnia

Uznesenie č.3/2016 – Potvrdenie o štatutárovi

Uznesenie č.4/2016 – Zmena sídla Mládežníckeho parlamentu mesta Levoča

Uznesenie č. 7/2016- Zmena názvu organizačnej jednotky v  Rožňave

Uznesenie č. 8/2016 – septembrové hlasovania snemu

Uznesenie č. 9/2016 o uzavretí partnerstva s Future Generation Europe

Uznesenie č. 10/2016 – zmena názvu orgánov a rozdelenie volieb predsedníctva

Uznesenie č. 11/2016 – dátum snemu NMP

SNEM – 23.11.2016

Výsledky hlasovania na predsedu

Výsledky voľby podpredsedov

Výsledky voľby kontrolórov

Správa zo zasadnutia I. snemu

Naposledy aktualizované: 19.10.2017