Piatim parlamentom bolo pridelené IČO

Piatim parlamentom bolo pridelené IČO

Piatim mestským mládežníckym parlamentom bolo pridelené 17.6.2016 Ministerstvom vnútra identifikačné číslo organizácie.

 

Košický mládežnícky parlament
IČO 501254270002
Potvrdenie o pridelení IČO

 

Projekt MP (Spišská Nová Ves)
IČO 5012545270003
Potvrdenie o pridelení IČO

 

Študentský parlament mesta Rožňava
IČO 501254270004
Potvrdenie o pridelení IČO

 

Trstenský mládežnícky parlament
IČO 501254270005
Potvrdenie o pridelení IČO

 

Popradský mládežnícky parlament
IČO 501254270006
Potvrdenie o pridelení IČO

 

Tieto parlamenty nadobudli vlastnú právnu subjektivitu. Za každý parlament bude ešte vymenovaný štatutár, oprávnený konať v mene parlamente. Vďaka tomu budú môcť parlamenty napríklad uzatvárať zmluvy alebo žiadať o dotácie…