Čo obnáša členstvo parlamentu v združení?

Členstvo v združení pre parlamenty obnáša iba jednoduché povinnosti: Treba si zvoliť zástupcu, ktorý bude reprezentovať parlament vo vzťahu k Národnému. Ten bude povinný hlasovať za váš parlament v otázkach týkajúcich sa Národného mládežníckeho parlamentu a v budúcnosti aj o dôležitejších otázkach o mládeži.

Druhou povinnosťou je mať spísaný štatút obsahujúci pravidlá vášho fungovania. Ak ho ešte nemáte, alebo neviete čo by mal obsahovať alebo ako ho napísať, my vám s tým pomôžeme.

Keď vás prijmeme za členov, môžete si požiadať o právnu subjektivitu (identifikačné číslo organizácie – IČO), čo väčšinou treba na žiadanie dotácií od mesta, účastnenie sa v rôznych grantových výzvach, alebo uzatvárať zmluvy. Robiť to môžete úplne samostatne po potvrdení štatutára vášho parlamentu predsedom združenia. Národný mládežnícky parlament do vášho konania priveľmi nebude zasahovať.