Prijatých 12 mládežníckych parlamentov

Prijatých 12 mládežníckych parlamentov

Národný mládežnícky parlament sa uzniesol 12. júna 2016 na zriadení organizačných jednotiek, čím sme prijali za členské mládežnícke parlamenty v zozname. Každý parlament od tohoto dátumu nadobúda hlas v sneme parlamentu.

 

Prijaté parlamenty:
Mládežnícky parlament Štúrovo
Popradský mládežnícky parlament
Mestský mládežnícky parlament Žarnovica
Parlament mladých mesta Vrbové
Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa
Projekt MP (Spišská Nová Ves)
Rada mládeže mesta Brezna
Mládežnícky parlament mesta Levoča
Mestský študentský parlament Ružomberok
Košický mládežnícky parlament, Študentský parlament Rožňava, Trstenský mládežnícky parlament.

Uznesenie nájdete tu