Home

Mladí prinášajú zmeny

V skratke o nás..


Národný mládežnícky parlament je združenie mestských mládežníckych parlamentov. Reprezentuje ich potreby a záujmy na národnej úrovni. Umožňuje výmenu kontaktov a skúsenosti medzi samotnými parlamentmi.


Naše zásady


 


Transparentnosť

Združenie o všetkom informuje elektronicky. Nič nezatajujeme.

Demokracia a občianstvo

Rozvíjame zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže. Snažíme sa o posilnenie postavenia mladých

Spolupráca

Spájame mládežnícke parlamenty a spolupracujeme s inými združeniami

V čo veríme?mladým ľuďom a ich potenciálu

všetkým samosprávam, ktoré si vážia mladých

Vo vašu podporu našich aktivít

V dôležitosť neformálneho vzdelávania

My v číslach0

Najstarší mestský mládežnícky parlament založený v roku

0

Rok založenia Národného mládežníckeho parlamentu

0

Členských parlamentov v súčastnosti

Napíš nám!